Vermogensbelasting Interne leden

ContactBel direct
Vermogensbelasting Interne leden

Persoonlijke gegevens

 • Uw Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
 • Uw Rekeningnummer

Inkomsten

 • Uw jaaropgaves en dat van u Partner
 • Partneralimentatie

Bankrekeningen

 • Het Jaaroverzicht van uw Betaalrekening
 • Het Jaaroverzicht van uw Spaarrekening en dat van uw kinderen
 • Het jaaroverzicht van uw Beleggingen

Wonen

 • De WOZ waarde van uw huis met peildatum 1 januari
  Deze waarde staat op de WOZ beschikking die u heeft ontvangen van de Gemeente
 • De Jaaropgaaf van uw Hypotheek
 • Bij koop of verkoop van uw woning ( de Notarisafrekening )

Waardekosten

 • Giften
 • Zorgkosten
 • Waarde Partneralimentatie
 • Waarde Studie kosten

Overige

 • Waarde van Leningen en andere schulden
 • Waarde van betaalde lijfrentepremies
 • Waarde van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting ter vermindering van de ontvangen waardes in verband met de uitbetaalde Belastingen.
 • De voorlopige aanslag inkomstenafhankelijke bijdrage Zvw

Voor het samenstellen van de Vermogensbelasting interne leden wordt er een waarde van € 300,– exclusief Btw per belastingjaar verrekend.

Adres

Vlierstraat 4
1783 CC Den Helder

Telefoonnummer

06 39079092

E-mail

vermogensbeheer@hotmail.com