Jaarrekening


ContactBel direct
Voor het “samenstellen van de Jaarrekening of Externe Verslaglegging van de Onderneming” en de “Accountantsverklaring” zijn de volgende waardes nodig per maand.
N

Jaarrekening vorige boekjaar

N

Waarde omzetbelasting desbetreffende boekjaar

N

Waarde loonheffingen desbetreffende boekjaar

N

Overige Sociale lasten desbetreffende boekjaar

N

Bedrijfsverzekeringen desbetreffende boekjaar

N

Waarde van aanschaffingen desbetreffende boekjaar

N

Bankafschriften Zakelijke Rekeningen en Spaarrekeningen desbetreffende boekjaar

N

Debiteuren ( Uitgebrachte facturen ) desbetreffende boekjaar

N

Crediteuren ( Betaalde Nota’s of facturen ) desbetreffende boekjaar

N

Kasstatus desbetreffende boekjaar

N

Hypotheek gegevens desbetreffende boekjaar

N

Uittreksel KVK

N

Toelichting van de Bestuurders

Voor het “samenstellen” van de “Jaarrekening of “Externe Verslaglegging” van uw “Onderneming” en de “Accountantsverklaring” wordt er een waarde van € 500,- per uur verrekend “exclusief Btw”

Adres

Vlierstraat 4
1783 CC Den Helder

Telefoonnummer

0687590979

E-mail

contact@rehman-vermogensbeheer.nl