Jaarrekening


Dit is een document waar de financiële verslaglegging te vinden is van Handelingsbekwame Ondernemers. Zoals;
 Kern Activiteiten
 Begin Balans
 Winst en Verlies Rekening
 Het Eigen vermogen
 Eind Balans
 Subtotalen Grootboekrekeningen
 Meerdere jaren prognoses