Vermogensbelasting Interne leden

ContactBel direct
Vermogensbelasting Interne leden

Persoonlijke gegevens

• Uw Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
• Uw Rekeningnummer

Inkomsten

• Uw jaaropgaves en dat van u Partner
• Partneralimentatie

Bankrekeningen

• Het Jaaroverzicht van uw Betaalrekening
• Het Jaaroverzicht van uw Spaarrekening en dat van uw kinderen
• Het jaaroverzicht van uw Beleggingen

Wonen

• De WOZ waarde van uw huis met peildatum 1 januari
Deze waarde staat op de WOZ beschikking die u heeft ontvangen van de Gemeente
• De Jaaropgaaf van uw Hypotheek
• Bij koop of verkoop van uw woning ( de Notarisafrekening )

Waardekosten

• Giften
• Zorgkosten
• Waarde Partneralimentatie
• Waarde Studie kosten

Overige

• Waarde van Leningen en andere schulden
• Waarde van betaalde lijfrentepremies
• Waarde van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

• De voorlopige aanslag inkomstenbelasting ter vermindering van de ontvangen waardes in verband met de uitbetaalde Belastingen.
• De voorlopige aanslag inkomstenafhankelijke bijdrage Zvw

Voor het samenstellen van de Inkomstenbelasting wordt er een waarde van € 300,– exclusief Btw per “Belastingjaar” verrekend.

Adres

Vlierstraat 4
1783 CC Den Helder

Telefoonnummer

06 39079092

E-mail

vermogensbeheer@hotmail.com