Boekhouding


ContactBel direct

Boekhouding

Het verwerken van de financiële documenten in een Accountingsysteem zoals;

  • Bank afschriften
  • Debiteuren
  • Crediteuren
  • Kas
  • Afsluiting Boekjaar
  • Project Administratie
  • Uitdraai Grootboekrekening en Kolommenbalans
  • Berekening van de Winst en Verlies Rekening
  • Nieuwe Eigen Vermogen berekening
  • Kerngetallen zoals Solvabiliteit, Rentabiliteit, Rentabiliteit Eigen Vermogen, Rentabiliteit Vreemd Vermogen,
   Rentabiliteit Totaal vermogen, Omloopsnelheid etc.
  • Eind Balans
  • Begin Balans
  • Salarisstroken
  • Salaris mutatie
   Bruto Salaris
   Loonbelasting
   Pensioen
   Zorgverzekering
   Werknemersverzekering
   Vakantiegeld
   Bijtelling
   Netto Salaris

Adres

Vlierstraat 4
1783 CC Den Helder

Telefoonnummer

06 39079092

E-mail

vermogensbeheer@hotmail.com