Beoordeling Jaarrekening


ContactBel direct
Beoordeling Jaarrekening
 • Jaarrekening vorige boekjaar
 • Waarde vermogensbelasting desbetreffende boekjaar
 • Waarde loonheffingen desbetreffende boekjaar
 • Overige Sociale lasten desbetreffende boekjaar
 • Bedrijfsverzekeringen desbetreffende boekjaar
 • Waarde van aanschaffingen desbetreffende boekjaar
 • Bankafschriften Zakelijke Rekeningen en Spaarrekeningen desbetreffende boekjaar
 • Debiteuren ( Uitgebrachte facturen ) desbetreffende boekjaar
 • Crediteuren ( Betaalde Nota’s of facturen ) desbetreffende boekjaar
 • Kasstatus desbetreffende boekjaar
 • Hypotheek gegevens desbetreffende boekjaar
 • Uittreksel KVK
 • Toelichting van de Bestuurders

Voor het samenstellen van de Jaarrekening of Externe Verslaglegging van uw Onderneming en de Accountantsverklaring wordt er een waarde van € 500,- per uur verrekend exclusief Btw

Adres

Vlierstraat 4
1783 CC Den Helder

Telefoonnummer

06 39079092

E-mail

vermogensbeheer@hotmail.com